Játékszabályzat

A Stefánia Klinika „Az én Stefániám” fotó- és rajzpályázatának
hivatalos játékszabályzata

1. Játék szervezője

Park Egészségközpont Kft. 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 38. cg.sz.: 06-09-013659, adószám:14670163-2-06

2. A játékban résztvevő személyek

A játékban minden olyan személy részt vehet, aki a www.stefaniaklinika.hu és a www.facebook.com/stefaniaklinika oldalon megjelenő játékfelhívásra a fotóval vagy rajzzal pályázik.

3. Játékfelhívás, a játék leírása

Fotózza vagy rajzolja le kedvenc helyét a Stefánián, vagy küldje be, ha van egy korábbi jól sikerült felvétele! Meddig is tart a Stefánia? A szegedi köznyelv Stefániának nevezi a Kőrösy József Szakközépiskolától a Móra Ferenc Múzeumig tartó parkot, benne a várral és várkerttel. Keleti oldalán a Tisza, nyugati felén pedig olyan nevezetes épületek határolják, mint a Szegedi Nemzeti Színház, a Kass Szálló, vagy a volt Sajtószékház, most Ügyészség épülete. A parkban található a Lidicei emlékmű, Erzsébet királyné carrarai márvány szobra, és a 15 éves Mátyás királyt ábrázoló lovasszobor, de Dankó Pista is Stefánián „hegedül”. Van itt játszótér és ivókút, századelő hangulatot idéző lámpák és padok, kőgömbök, sétálók és sétáltatók, futók és kerékpározók. Téma tehát van bőven!

A pályázat menete, pályázati feltételek

A fotópályázatra maximum 3 db, saját készítésű digitális felvétellel lehet nevezni. A rajzpályázatra A/3, bármely technikával készített rajzokat és festményeket várunk. Egy alkotó maximum 3 alkotással nevezhet.
A beérkezett pályaművek közül a legjobbakat a pályázat lezárása után a Stefánia Klinikán kiállítjuk, és feltesszük a www.stefaniaklinika.hu oldal fotógalériájába. Fenntartjuk a jogot, hogy azokat a pályaműveket, melyek nem tartják be a Játékszabályzat követelményeit, kizárjuk a versenyből.

A rajzok hátoldalára ill. a fotók mellé a következő adatokat kérjük feltüntetni:

Mű címe (ha van):
A pályázó neve:
Születési dátum:
Telefonszám:
e-mail cím:
(18 éven aluliaknál a szülő telefonszámát és e-mailcímét kérjük megadni)
Az elkészült rajzokat a megadott postacímre várjuk, de személyesen is leadhatók. A fotókat e-mailben kérjük beküldeni.
A fotókat és rajzokat www.facebook.com/stefaniaklinika oldalunkra is feltölthetik. A Facebookra feltöltött fotókra, rajzokra szavazni is lehet. A legalább 30 szavazatot kapott művek közül a zsűri választ ki egy közönségdíjas alkotást.

4. Szerzői jogok

A kiállítás megfelelő propagálása céljából a képeket a rendező szabadon szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja (Internet, Facebook, sajtó, TV). A szerzők a kép beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket.
A pályázónak teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal kell rendelkeznie a beadott pályamű fölött. A szervező nem vállal felelősséget az ezek hiányából eredő jogvitákban.

5. Játékból kizárt személyek

A játékban nem vehetnek részt a Park Egészségközpont Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, a társasággal munkavégzésre irányuló egyéb munkaviszonyban és megbízási jogviszonyban álló személyek, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § (b) bekezdés).

6. Beküldési határidő

2014. május 31.

7. Az eredményhirdetés módja és időpontja

A kategóriák legjobb pályaműveit szakmai zsűri választja ki. Az elbírálás és az eredményhirdetés a beküldési határidő utáni két héten belül, legkésőbb 2014. június 15-ig megtörténik.

8. Kiértesítés, nyereményátvétel

A nyertest e-mailben és telefonon is értesítjük. A nyeremény átadása személyesen történik. A nyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása. A nyertes nyereménye átvételét aláírásával igazolja. A nyeremény készpénzre nem váltható.

9. Pályázati kategóriák

A versenyben fotó és rajz kategóriában az alábbi korcsoportokban hirdetünk eredményt.

Fotó
Ifjúsági (14-18 év)
Felnőtt (18 év felett)

Rajz
Gyermek (8-14 év)
Ifjúsági (14-18 év)
Felnőtt (18 év felett)
+ 1 közönségdíj a Facebook szavazatok alapján

10. Nyeremények

Kategóriánként a legjobb alkotásokat ill. a Facebook közönségdíjasát egy-egy 10.000 Ft értékű kreatív ajándékcsomaggal* vagy a Stefánia Klinika szolgáltatásaira beváltható egészségutalvánnyal jutalmazzuk.

*18 év felett utalványt adunk, 18 év alatt választható utalvány vagy ajándékcsomag.

11. Nyilvánosság, adatkezelés

A játékban való részvétellel a játékosok hozzájárulnak, hogy a nyertes nevét és lakhelyét nyilvánosságra hozzuk, és róla beszámoljunk, hírt tegyünk közzé www.stefaniaklinika.hu oldalunkon és a Stefánia Klinika Facebook oldalán. A nyertes hozzájárul a www.stefaniaklinika.hu és a www.facebook.com/stefaniaklinika oldalakon való szerepléshez.
A játékban való részvétellel a játékosok hozzájárulnak, hogy adataikat a Park Egészségközpont Kft. kezelje, és őket időközönként üzeneteivel megkeresse.

Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-74814/2014.

Köszönjük, hogy velünk játszik!
Park Egészségközpont Kft.

Szeged, 2014. április 15.

Eredményhirdetés